خدمات ما

ما چه کارهایی انجام می دهیم؟

روش کار در نوآوران ویلا

1

مشاوره

قبل از هر نوع اقدامی می توانید با ما تماس گرفته و به صورت رایگان مشاوره دریافت کنید

2

امضای قرارداد

پس از مشاوره و برآورد هزینه های و رسیدن به توافق نهایی، نوبت به امضای قرارداد است.

3

طراحی و طرح ریزی

قبل از شروع عملیات اجرایی نیاز به برنامه ریزی و طراحی اولیه پروژه می باشد که توسط متخصصین ما انجام می شود.

4

شروع ساخت و ساز

عملیات اجرایی جهت ساخت و ساز شروع شده و در هر مرحله قبل از هر کاری با کارفرما هماهنگی های لازم انجام می شود.