تصویر پروژه - تصویر 6

 درباره پروژه  

کارفرماآقای گوهریان
محل پروژهسرخاب (البرز)
مساحت زمین600 متر مربع
مساحت بنا170 متر مربع